Đồng hồ để bàn có biểu tượng lá cờ

Chất liệu: Gỗ

Bao gồm: Đồng hồ và biểu tượng lá cờ