Kỷ niệm chương pha lê hình mặt trời

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Tròn