Kỷ niệm chương pha lê hình mặt trời QTVD-11

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Tròn