Đồng hồ để bàn pha lê bát giác

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dạng: Bát giác

Bao gồm: Đồng hồ mạ vàng siêu tĩnh và đế pha lê đen