Kỷ niệm chương hình giọt nước

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Giọt nước