Kỷ niệm chương năm thành lập

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Con số