Đồng hồ để bàn hình tròn

Chất liệu: Gỗ

Hình dáng: Hình tròn