Biểu trưng pha lê ngôi sao dáng cao

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Ngôi sao