Kỷ niệm chương vát cạnh dáng thấp

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Vát cạnh dáng thấp

Danh mục: Từ khóa: