Kỷ niệm chương hình ngọn lửa xanh

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Ngọn lửa