Biểu trưng pha lê ngôi sao đế đen

 

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Ngôi sao