Kỷ niệm chương pha lê 2 lớp hình sóng QTVD-18

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Hình sóng

Gia công: Theo yêu cầu