Kỷ niệm chương hình thuyền buồm có màu QTVD-17

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Thuyền buồm

Gia công: Theo yêu cầu