Kỷ niệm chương pha lê hình trám vuông

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Hình trám vuông