Kỷ niệm chương pha lê vát tam giác QTVD-16

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Hình vát

Gia công: Theo yêu cầu