Bộ ấm trà Bát Tràng came dáng cao

Chất liệu: Gốm sứ Bát trằng

Mẫu: Trắng trơn

Số lượng: 1 ấm trà, 6 chén trà và 7 đĩa kễ