Cốc giữ nhiệt Wine Tumbler 01

Chất liệu: Inox

Thể tích: 400 ml

Kích thước: 17 x 7 x 9 cm