Bộ Giftset khăn, quạt, cốc giữ nhiệt GS-03

Số lượng sản phẩm bao gồm:

  • 1 khăn mặt
  • 1 quạt mini cầm tay
  • 1 cốc giữ nhiệt