Cốc giữ nhiệt Wine Tumbler 02

Chất liệu: Inox

Thể tích: 400ml

Kích thước: 20 x 7×10 cm