Bộ Giftset khăn mặt, bình giữ nhiệt GS-06

Số lượng: 1 khăn mặt và 1 bình giữ nhiệt