Cốc giữ nhiệt Vacuum Tumbler Mug

Chất liệu: INOX 304

Thể tích: 500ml

Kích thước: 201mm x 82mn