Cốc giữ nhiệt Stainless Coffee Mug

Chất liệu: INOX 304

Thể tích: 

  • Size lớn: 500 ml
  • Size nhỏ: 350 ml

Kích thước:

  • Size lớn: 152 x 93 x 84 mm
  • Size nhỏ: 120 x 91 x 84 mm