Cốc Giữ Nhiệt Tea – Water – Coffee – Milk

Chất liệu: Inox 304

Thể tích: 500 ml

Kích thước: 17.8 x 6.2 x 9.4 cm