Bộ Giftset bình giữ nhiệt, ô, quạt mini GS-08

Số lượng: 1 bình giữ nhiệt,1 ô & 1 quạt cầm tay mini