Bộ dụng cụ làm móng tay GS-09

Màu sắc: Hồng

Số lương: 1 hộp đựng & 1 bộ làm móng 18 món (3 đồ bấm móng tay lớn + vừa + nhỏ, kéo cắt lông mũi, kềm cắt da, cây nặn mụn, 1 cây móc tai, 1 dũa, 1 nhíp, 2 cây lấy khóe, 1 dụng cụ làm sạch móng, …..)