Cốc sứ in Emoji Bát Tràng

Chất liệu: Sứ

Màu sắc: Trắng

Thể tích: 320ml

Kích thước: 8 x8,5cm