Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến

Chất liệu: Gốm sứ Bát tràng

Màu sắc: Xanh

Số lương: 1 ấm, 6 chén, 7 đĩa kê

Kích thước (chiểu cao x đường kính):

  • Ấm trà: 14x19cm
  • Chén trà: 4×6 cm