Bộ ấm chén Bát Tràng đài các kẻ chỉ vàng

Chất liệu: Sứ Bát Tràng

Màu sắc: Trắng

Họa tiết: Kẻ chỉ vàng

Số lương: 1 ấm trà, 6 chén trà và 7 đĩa kê