Cặp da Da bò Veg đại hội, đại biểu, hội nghị – CD13

Chất liệu: Da bò Veg
Kích thước: 38 cm x 5,5 cm x 27 cm