Cặp da đại hội, đại biểu, hội nghị – CD12

Sử dụng: Túi xách tay, Khóa số ngăn giữa an toàn, vừa laptop 14″
Kích thước: 39x29x7
Chất liệu: Da bò vân Taiga