Cặp da đại hội, đại biểu, hội nghị – CD14

Chất liệu: Da bò sáp nguyên miếng cao cấp
Kích thước: 38 cm x 27.5 cm x 8.5 cm