Tag Archives: hội Cựu Chiến Binh Việt Nam

Tôn vinh 35 năm cống hiến của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức xã hội – chính trị, tự nguyện của những người lính đã từng phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân. Hội được thành lập ngày 25 tháng 4 năm 1984, với hơn 4 triệu hội viên trên cả nước. […]