Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức xã hội – chính trị, tự nguyện của những người lính đã từng phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân. Hội được thành lập ngày 25 tháng 4 năm 1984, với hơn 4 triệu hội viên trên cả nước. Trong suốt 35 năm qua, Hội đã có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong hoạt động xã hội, từ thiện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử hình thành của Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam, các hoạt động chính của Hội trong 35 năm qua, những đóng góp của Hội đối với cộng đồng và đề xuất những món quà nào nên tặng trong ngày kỷ niệm này!

1. Lịch sử hình thành Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Việt Nam có hơn 4 triệu cựu chiến binh (viết tắt là CCB), những người đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Họ đã trải qua nhiều thử thách, gian khổ và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng, luôn kiên định với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, của dân tộc.

Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một dấu mốc lịch sử quan trọng

Có những người từng tham gia các đội tự vệ Đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ-Tĩnh năm 1930 – 1931, tham gia các đội du kích và các phong trào kháng chiến khác nhau từ thời kỳ chiến đấu chống Pháp cho đến chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trước tình hình khó khăn của thế giới và trong nước, và với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết bảo vệ Tổ quốc, CCB mong muốn được tổ chức thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, các Câu lạc bộ CCB, Ban liên lạc truyền thống đã xuất hiện ở một số địa phương nhằm giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Nhiều tổ chức này đã đề xuất cho phép thành lập tổ chức Hội CCB trên toàn quốc.

Vào ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo CCB và gắn kết họ trong công cuộc xây dựng quê hương, bảo vệ và phát triển đất nước. Ngày này đã được lựa chọn làm Ngày truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một dấu mốc lịch sử quan trọng, đồng thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của các CCB để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước, theo truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Hội đã thu hút đông đảo các thế hệ CCB tham gia và nhanh chóng phát triển trên toàn quốc.

2. Sự phát triển của Hội trong 35 năm qua

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức quần chúng cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động chính trị – xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng và Hiến pháp. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có nhiệm vụ xây dựng và củng cố tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, đảm bảo chính trị, tư tưởng và đội ngũ cán bộ, hội viên.

Tính đến hiện nay, Hội đã tổ chức 7 lần đại hội

Kể từ khi thành lập, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức 6 lần Đại hội đại biểu toàn quốc:

 • Đại hội lần thứ I (1992 – 1997): Được tổ chức từ ngày 19 – 20/11/1992 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, với 318 đại biểu đại diện cho 700.000 hội viên. Đại hội này suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch danh dự và Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.
 • Đại hội lần thứ II (1997 – 2002): Tổ chức từ ngày 17-18/12/1997 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, với 432 đại biểu đại diện cho 1.350.000 hội viên. Đại hội này tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch danh dự và Thượng tướng Trần Văn Quang làm Chủ tịch Hội.
 • Đại hội lần thứ III (2002 – 2007): Diễn ra từ ngày 26-28/12/2002 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, với 417 đại biểu đại diện cho 1,7 triệu hội viên. Đại hội này tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Đặng Quân Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội.
 • Đại hội lần thứ IV (2007 – 2012): Tổ chức từ ngày 12-14/12/2007 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, với 497 đại biểu đại diện cho 2,2 triệu hội viên. Đại hội này tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Trần Hanh được bầu làm Chủ tịch Hội.
 • Đại hội lần thứ V (2012 – 2017): Diễn ra từ ngày 18-20/12/2012 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, với 510 đại biểu đại diện cho 2,7 triệu hội viên. Đại hội này tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bầu Thượng tướng Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội.
 • Đại hội lần thứ VI (2017 – 2022): Diễn ra từ ngày 13-15/12/2017 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, với 516 đại biểu đại diện cho gần 3 triệu hội viên. Đại hội này bầu Thượng tướng Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội và đề ra mục tiêu tổng quát tiếp tục phát huy bản chất truyền thống của CCB.

Mỗi Đại hội đều đặt ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với thời kỳ và tình hình hiện nay, nhằm góp phần vào sự phát triển của tổ chức và cùng đất nước thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

3. Những truyền thống vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Trung thành – đoàn kết – gương mẫu- đỗi mới là những truyền thống vẻ vang của hội

Những truyền thống vẻ vang của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (CCB) là sự kết tinh của hơn ba thập kỷ xây dựng và trưởng thành, mang trong mình những giá trị tinh hoa của lòng trung thành, đoàn kết, gương mẫu và sự đổi mới.

 • Trung Thành: Truyền thống trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN và Nhân dân là đặc điểm nổi bật của các CCB. Được hình thành từ những năm chiến tranh cách mạng, trung thực này tiếp tục được khẳng định trong các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
 • Đoàn Kết: Truyền thống quý báu của đất nước và của Đảng được Hội CCB kế thừa và phát huy. Sự đoàn kết được xây dựng dựa trên lợi ích của nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội. Sự đoàn kết này không chỉ tồn tại trong nội bộ Hội mà còn mở rộng ra đối với nhân dân và cộng đồng quốc tế.
 • Gương Mẫu: Các CCB thể hiện phẩm chất tốt đẹp qua năng lực, phẩm chất, đạo đức và lối sống. Sự kết hợp giữa lời nói và hành động là phương châm hành động của họ. Họ là những tấm gương sáng, mẫu mực, được nhân dân tin tưởng, làm theo và yêu mến.
 • Đổi Mới: Phương châm “Cựu mà không cũ, cựu mà mới” thể hiện cam kết của Hội CCB trong việc thích nghi và phát triển theo thời đại. Sự đổi mới không chỉ là trong tư duy mà còn trong cách tiếp cận và thực hiện các chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước. Sự sáng tạo và nỗ lực trong hoạt động thực tiễn giúp Hội CCB đáp ứng hiệu quả yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới.

4. Những đóng góp của Hội đối với cộng đồng

Không chỉ có vai trò quan trọng và đóng góp trong việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam còn có những đóng góp đáng kể trong việc phát triển cộng đ

Không chỉ có vai trò quan trọng và đóng góp trong việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam còn có những đóng góp đáng kể trong việc phát triển cộng đồng.

 • Xây dựng môi trường lành mạnh cho cộng đồng: Tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng, Hội đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng môi trường lành mạnh cho cộng đồng. Việc tham gia các hoạt động từ thiện, cứu trợ thiên tai, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, giáo dục trẻ em và thanh niên là những việc làm mà Hội có thể tự hào về.
 • Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa: Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, và tinh thần xung kích của người lính Việt Nam. Qua các hoạt động văn nghệ, lễ hội, hội thảo, Hội đã góp phần vào việc duy trì và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
 • Tạo điều kiện cho cựu chiến binh phát triển Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam không chỉ là nơi để các cựu chiến binh gặp gỡ, giao lưu mà còn là nơi để họ có cơ hội phát triển bản thân. Thông qua các chương trình đào tạo, học tập, tài trợ và hỗ trợ, Hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cựu chiến binh tiếp tục phát triển sau thời gian phục vụ quân ngũ.
 • Góp phần vào an sinh xã hội: Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam cũng góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an sinh xã hội. Thông qua việc tham gia các hoạt động thiện nguyện, từ thiện, hỗ trợ tài chính và y tế cho cộng đồng, Hội đã có những đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

5. Ý nghĩa quà tặng Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam

Quà tặng đại hội cựu chiến binh không chỉ là món quà đơn thuần mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc:

Quà tặng đại hội cựu chiến binh không chỉ là món quà đơn thuần mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc:

 • Biểu tượng của sự biết ơn và tôn trọng: Quà tặng này là biểu hiện của lòng biết ơn và tôn trọng của cộng đồng đối với những đóng góp, hy sinh của các cựu chiến binh trong việc bảo vệ tự do và độc lập của quốc gia.
 • Gắn kết và tôn vinh truyền thống: Chúng đại diện cho sự gắn kết giữa các thế hệ, tôn vinh và duy trì truyền thống anh hùng, tinh thần dũng cảm và sự hy sinh của những người đã từng chiến đấu cho tổ quốc.
 • Động viên và truyền cảm hứng: Nhận được quà tặng là một lời động viên, khích lệ và truyền cảm hứng cho cả các cựu chiến binh và thế hệ trẻ, khuyến khích họ tiếp tục bảo vệ và phát triển những giá trị quốc gia.
 • Kỷ niệm và ý nghĩa lịch sử: Mỗi món quà là một kỷ vật, gợi nhớ về những thời kỳ quan trọng trong lịch sử quốc gia và nhắc nhở về giá trị của hòa bình, tự do và độc lập.
 • Tạo ra một sự kiện giao lưu và tương tác: Quà tặng Đại hội Cựu chiến binh không chỉ là một món quà cá nhân mà còn tạo ra một sự kiện quan trọng trong cộng đồng, cung cấp cơ hội cho mọi người gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tạo ra mối liên kết tình cảm giữa các thế hệ.

6. Nên tặng hội Cựu Chiến Binh Việt Nam món quà gì?

Các món quà được đề xuất dành cho Đại hội Cựu chiến binh đều rất ý nghĩa và đa dạng, phản ánh sự biết ơn và tôn trọng đối với những người đã hy sinh cho quốc gia. Dưới đây là một số lời gợi ý và ý kiến về cách lựa chọn và tổ chức các món quà này:

 • Kỷ niệm chương: Đây là một biểu tượng thường thấy trong các sự kiện quan trọng như Đại hội Cựu chiến binh. Việc làm kỷ niệm chương có thể chứa đựng thông điệp đặc biệt, hình ảnh của Đại hội hoặc những biểu tượng quốc gia.
 • Đồng hồ treo tường: Một chiếc đồng hồ treo tường không chỉ là một món quà tiện ích mà còn là biểu tượng của thời gian và sự quý trọng. Logo hoặc hình ảnh của Đại hội có thể được in trên mặt đồng hồ, tạo nên một kỷ niệm đặc biệt và ý nghĩa.
 • Bình hoa gốm sứ: Một bình hoa gốm sứ được trang trí tinh tế có thể làm điểm nhấn cho không gian sống hoặc làm việc của cựu chiến binh.
 • Tranh ảnh: Tranh ảnh có thể là một cách tuyệt vời để tái hiện lại những kỷ niệm và cảm xúc trong quá khứ. Việc chọn những bức tranh chất lượng, có ý nghĩa sâu sắc và được in trên chất liệu cao cấp sẽ làm cho món quà này trở nên đặc biệt hơn.

Ngoài ra, việc in logo hoặc hình ảnh của Đại hội Cựu chiến binh trên các món quà cũng là một cách tuyệt vời để tạo liên kết và kỷ niệm đến sự kiện quan trọng này. Đồng thời, việc chọn lựa chất liệu và thiết kế phù hợp sẽ tôn vinh những người đã hy sinh và góp phần vào sự thành công của Đại hội.

>> Xem thêm: GIải pháp quà tặng kỉ niệm Ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/07

>> Xem thêm: Bộ giải pháp quà tặng đại hội, đại biểu, hội thảo ý nghĩa giá rẻ, cung cấp trên toàn quốc

Kết luận

Trong suốt 35 năm qua, Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam đã có những đóng góp to lớn và không thể phủ nhận đối với cộng đồng và xã hội. Qua các hoạt động, chương trình và sự kiện, Hội đã góp phần vào việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc, cũng như hỗ trợ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong ngày kỷ niệm 35 năm thành lập Hội, việc tặng món quà ý nghĩa là cách để thể hiện sự tri ân và tôn vinh đến các cựu chiến binh. Bằng những hành động nhỏ bé đó, chúng ta cũng góp phần vào việc lan tỏa tình yêu thương và sự đoàn kết trong cộng đồng.

>>> Xem thêm: Cặp da đại hội > Ấm chén Bát Tràng > Kỷ niệm chương > Phích Rạng Đông > Bình giữ nhiệt >BaloMũ bảo hiểm > Đồ gia dụng > Sổ da, bút ký >Lọ hoa 

Và nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với Inogift để được tư vấn cũng như nhận báo giá cụ thể:

 • INOGIFT – QUÀ TẶNG SÁNG TẠO
 • Địa chỉ: C13, Lô 10, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Hotline 24/7: 0933.846.268
 • Website: inogift.com.vn
 • Email: quatangsangtaovn@gmail.com
 • KHÔNG BÁN LẺ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *