Cốc sứ ngọn lửa chỉ vàng

Chất liệu: Sứ

Màu sắc: Trắng

Thể tích: 350 ml

Kích thước: 10 x 8 cm