Cốc sứ Coffee Mugs Tea Cup

Chất liệu: Sứ

Màu sắc: Trắng, xanh

Thể tích: 300ml

Kích thước: 9 x7.5 cm