Cốc giữ nhiệt Egg Shaped 01

Chất liệu: Inox

Thể tích: 350 ml

Kích thước: 8,9 x 11,2 cm

Danh mục: Từ khóa: