Bộ Giftset ô(dù), bình giữ nhiệt

Màu sắc: Xanh

Số lượng: 1 ô (dù) & 1 bình giữ nhiệt