Bình giữ nhiệt Stainless Steel

Chất liệu: Inox 304

Kích thước: 22.5cm x 7.3cm

Thể tích: 500ml