Phích giữ nhiệt Rạng Đông họa tiết hoa sen trắng PGN-07