Gấu bông Pikachu GB-04

Loại gấu bông: Pikachu

Màu sắc: Vàng

Chất liệu: Vải, bông gòn.