Gấu bông hạt đậu PNJ GB-03

Kích thước: 45cm
Màu sắc: Trắng
Chất liệu: Vải lông mịn