Móc khóa nhựa hình ovan
Móc khóa nhựa hình ovan

Móc khóa nhựa hình ovan

Chất liệu: Nhựa dẻo

Hình dáng: Hình ovan