Bộ GIFTSET cốc, quạt mini
Bộ GIFTSET cốc, quạt mini

Bộ Giftset cốc, quạt mini

Số lượng: 1 cốc + 1 quạt mini

Chất liệu: Nhựa