Cốc thủy tinh Space Stripe Hi Ball
Cốc thủy tinh Space Stripe Hi Ball
Cốc thủy tinh Space Stripe Hi Ball
Cốc thủy tinh Space Stripe Hi Ball

Cốc thủy tinh Space Stripe Hi Ball

Chất liệu: Thủy tinh trong suốt.

Số lượng: 6 cốc/set

Thể tích: 235ml

Chiều cao: 14,1 cm

Trọng lượng : 265 gram

Tag: .