Bộ Giftset khăn, băng đô, cốc giữ nhiệt
Bộ Giftset khăn, băng đô, cốc giữ nhiệt

Bộ Giftset khăn, băng đô, cốc giữ nhiệt

Số lượng sản phẩm bao gồm:

  • 1 khăn lau
  • 1 băng đô
  • 1 cốc giữ nhiệt