Balo đỏ nhiều ngăn đựng
Balo đỏ nhiều ngăn đựng
Balo đỏ nhiều ngăn đựng
Balo đỏ nhiều ngăn đựng
Balo đỏ nhiều ngăn đựng
Balo đỏ nhiều ngăn đựng

Balo đỏ nhiều ngăn đựng

Chất liệu: Vải dù cao cấp

Màu sắc: Đỏ

Kích thước: 35x26x15