Balo xanh có túi trước
Ba lô xanh có túi trước
Balo xanh có túi trước
Balo xanh có túi trước
Ba lô xanh có túi trước
Balo xanh có túi trước

Balo xanh có túi nhỏ ở trước

Chất liệu: Vải dù

Màu sắc: Xanh biển

Kích cỡ: 38x26x15