Đồng hồ để bàn hình tròn
Đồng hồ để bàn hình tròn

Đồng hồ để bàn hình tròn

Chất liệu: Gỗ

Hình dáng: Hình tròn