Đồng hồ để bàn pha lê bát giác
Đồng hồ để bàn pha lê bát giác
Đồng hồ để bàn pha lê bát giác
Đồng hồ để bàn pha lê bát giác
Đồng hồ để bàn pha lê bát giác
Đồng hồ để bàn pha lê bát giác

Đồng hồ để bàn pha lê bát giác

Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dạng: Bát giác

Bao gồm: Đồng hồ mạ vàng siêu tĩnh và đế pha lê đen