am-chen-bat-trang-dang-buoi-lua-ke-chi-vang-anh-1

Bộ ấm chén Bát Tràng dáng bưởi lửa kẻ chỉ vàng