Đồng hồ để bàn có biểu tượng lá cờ
Đồng hồ để bàn có biểu tượng lá cờ

Đồng hồ để bàn có biểu tượng lá cờ

Chất liệu: Gỗ

Bao gồm: Đồng hồ và biểu tượng lá cờ